pátek 10. srpna 2007

ODVRÁCENÁ STRANA UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ


Syndrom vyhoření"Syndrom vyhoření je konečným stádiem procesu, při kterém lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí původní nadšení a svou motivaci." (Henrich Freudenberger)


"Syndrom vyhoření je je stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpaní, které je způsobené dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně náročné." (Agnes Pines a Elliot Aronson)
CO VLASTNĚ SAMOTNÝ SYNDROM VYHOŘENÍ ZNAMENÁ


- snížení kvantity a kvality a poskytovaných služeb a práce
- fluktuaci a absenci v práci
- nízkou pracovní morálku a pracovní nespokojenost
- fyzickou vyčerpanost, nespavost, zvýšenou konzumaci alkoholu a drog, partnerskými problémy

Příčiny, které vedou k syndromu:
- pocit nutkání změnit místo povolání
- neschopnost přibrzdit
- snaha dělat všechno sám
- přehnaná pozornost vůči cizím problémům
- soustředěnost na detaily, perfekcionalismus
- nereálné očekávaní
- příliš velká rutina
- nesprávny pohled na priority v našem životě
- špatný tělesný stav
- neustále odmítaní ze strany druhých (absence kladné odezvy)

Co není syndrom vyhoření

Některé z uvedených příznakou mohou být způsobeny:
- psychickým onemocněním
- nekompetentností (nedostatečná kvalifikace pro danou práci)
- promítaním rodinných problémů do zaměstnání
- únavou z monotónní práce (nespojuje se s pocity neschopnosti)

JAK S TÍM BOJOVAT A JAK SE SYNDROMU VYHOŘENÍ VYVAROVAT

1. Potřeba vědomí smysluplnosti! ( život, práce, vztah)
- opakem je zážitek odsouzení a nepřijetí
- lidé, kteří cítí, že o to, co se snaží, přestává být smysluplné, upadají do stavu psychického vyhoření

2. Potřeba společenského uznání (respekt, projev úcty atd.)
- každý z nás potřebuje kladnou odezvu druhých lidí, především lidí psychicky nejbližších

Smysl
- nelze nic nařídit
- člověk sám musí pochopit a vycítit smysl
- dává životu hodnotu
- je hodnotou umožňující žít

A: Zážitkové hodnoty
- příroda
- vztahy s lidmi
- lidské výtvory nám pomáhají pojmout něco ze světa do sebe a obohatit se

B: Tvořivé hodnoty
- svými vlastními výtvory obohacujeme svět
- každý může něco vytvořit, něco dát
- nezáleží na velikosti, ale na smysluplnosti
A + B
-prostředky, kterými smysluplně utváříme svůj život, nám umožují odevzdat se nějaké hodnotě

PREVENCE VYHOŘENÍ
Vnitřní možnosti
- vyvážený poměr stresů a možnosti situaci řešit
- posilování vlastní osobnosti, co se týče zvládaní stresových situací

Vnější možnosti
- sociální opora
- dobré mezilidské vztahy
- kladné hodnocení druhých lidí
- pracovní podmínky

Reakce na vyhoření
- odchod ze zaměstnání na jiné pracoviště mimo obor. Rizikem je, že z dlouhodobého hlediska bude tento krok hodnocen jako osobní selhání a ztráta
- změna zaměstnání v rámci oboru. Rizikem je pouze dočasná úleva
- únik do vyšší pozice. Rizikem je nakažení podřízených a spolupracovníků
- předstírání práce, nečinnost. Rizikem je to, že práce nepřináší nic kromě peněz a určité jistoty
- využití své situace k osobnímu růstu (podnět k přehodnocení priorit, rozpoznání silných a slabých stránek, poznání hranic svých možnosti, vybudování záchytné sítě jako např. najít přátele.....)
- vyhledat pomoc odborníka a dospět k předcházejícímu bodu

JAK SE VYPOŘÁDAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ
- odloučit se na určitou dobu od zdroje problému
- udělat si čas na odpočinek a relaxaci
- začít pracovat na budování sebedůvěry
- pravidelně cvičit
- najít si nový smysl života a cíl
- obnovení pozitivního postoje k životu

JAK SI NEJLÉPE ODPOČINOUT
- vybrat si klidné místo k rekreaci a sportu
- číst Biblii
- neřešit starosti z domova
- nečíst noviny, nesledovat správy
- každý den se věnovat něčemu jinému
- vyzkoušet činnosti, které jsme předtím nikdy nedělali
- nevyprávět o svých problémech ani o vyhoření
- 1x zavolat svému terapeutovi

JAK PŘEDCHÁZET VYHOŘENÍ
- být si vědom svých hraníc
- mít správny pohled na práci
- uplatňovat pravidlo 80/20, 20% čas a 80% výsledek
- pravidelně přehodnocovat své cíle a priority
- najít si čas na vychutnání života a smysluplně prožívat čas volna

POSTAVENÍ VÍRY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
- víra pomáha překonávat obtížné životní situace
- zvyšuje kvalitu života
- poskytuje sociální oporu a snižuje negatívní důsledky traumatizujících zkušenosti
sobota 14. července 2007


NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ PRO VÝUKU A VZDĚLÁVÁNÍ


Dnešní doba je dobou konzumní. Tento konzum se promítá nejen do jídla, oblečení, zábavy ale i vědomosti, znalosti a dovednosti. Jak? Dnes mnohým z nás (hlavně tím co vedeme školu, nebo nějak o ni rozhodujme) nezáleží na tom co z děti vychováme, ale o to kde se dostanou, jak daleko to dotáhnout nebo kolik děti jsme přijali, o kolik jsme lepší než náš konkurent. Přichází doba, kdy na děti nepohlížíme jako na živé bytosti, které mají svoje klady ale i zápory. Pohlížíme na ně jako na kus něčeho co nám pomůže zbohatnout, dostat se do jiné skupiny lidi. Teď budu citovat kousek článku, který mně moc zaujal.

"Řekl bych, že stále větší hrozbou jsou pro náš svět nebezpečí, na které poukázal jeden z největších světových historiků Edward Gibbon (1737 - 1794), když analyzoval příčiny rozkladu a pádu římské civilizace, a která jakoby popisovala dnešní dobu: 1) zhroucení rodinné struktury, 2) oslabení smyslu pro osobní zodpovědnost, 3) nadměrné daně, striktní řízení a vládní intervence, 4) vyhledávání zábav, které se stávaly stále více hedonistickými, násilnými a nemorálními, 5) úpadek duchovního života. Ještě výstižněji popsal zla doby Mahatma Gandhí. Jsou jimi: 1) politika bez principů, 2) podnikání bez morálky, 3) bohatství bez práce, 4) výchova bez charakteru, 5) věda bez lidskosti, 6) požitek bez svědomí, 7) náboženství bez oběti. - Myslím, že v této analýze máme velkou výzvu k hledání prostředků a metod, jak proti těmto moderním sociálním hříchům vytvořit vytvořit pozitivní program pro zásadní reformu kurikula základů společenských věd či občanské výchovy." (Rodina a škola, leden 2007, ročník LIV)

čtvrtek 12. července 2007

Jak řešit přestupky
Šikana
Když se dětem nechce žít, přestává je bavit život
Vztah učitel - žák
Vyučovací hodina